Đến năm 2030, ngành dệt may phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD

HOTLINE: 0902637039
Đến năm 2030, ngành dệt may phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD
Ngày đăng: 01/04/2023 06:22 PM

  Theo "Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035", dệt may Việt Nam phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 50 - 52 tỷ USD (năm 2025) và 68 - 70 tỷ USD (năm 2030).

  Đến năm 2035, ngành dệt may phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trong nước, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển được một số thương hiệu mang tầm khu vực và thế giới.

  Đến năm 2030, ngành dệt may phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD - Ảnh 1.

  Đến năm 2030, ngành dệt may phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD - Ảnh 2.

  Đến năm 2030, ngành dệt may phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 68 - 70 tỷ USD - Ảnh 3.

  Zalo
  Hotline